Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning)