Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (innbyggere/km)