Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer