Lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett)