Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder