Lengde kommunalt ledningsnett - materiale annet/ukjent