Lengde kommunalt ledningsnett - materiale polyetylen (PE)