Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70