Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910