Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000