Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40