Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere