Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk