Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk