Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater

Driftsutgiftene til vedlikehold av kommunale veier og gater (funksjon 332) som er ført på kontoklasse 1 (driftsregnskapet) og 3 (investeringsregnskapet) og som omfatter driftsartene lønn (070 i artskontoplanen), vedlikehold (230 i artskontoplanen) og materialer til vedlikehold (250 i artskontoplanen). Datakilde: Kommuneregnskapet.