Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater

Omfatter driftsutgiftene for kommunale vei og gate (funksjon 332) ved kommunekonsernets egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Datakilde: Kommuneregnskapet.