Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs kommunal vei og gate

Indikatoren viser kommunenes brutto driftsutgifter til gatebelysning ekskl. mva. i kr per lyspunkt langs kommunale veier og gater. Brutto driftsutgifter: Kommunens totale driftsutgifter til belysning langs kommunal vei og gate. Omfatter alle kommunens driftsutgifter, også støtte/tilskudd/refusjoner som gis helt eller delvis til velforeninger eller andre og utgifter som andre enn kommunen forskutterer. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel: Antall lyspunkt: Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater kjørbare for personbil. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.