Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen har ansvaret for

Indikatoren viser kommunenes brutto driftsutgifter til gatebelysning ekskl. mva. i kr per lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for. Brutto driftsutgifter: Kommunens totale driftsutgifter til belysning langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for. Omfatter alle kommunens driftsutgifter, også støtte/tilskudd/refusjoner som gis helt eller delvis til velforeninger eller andre og utgifter som andre enn kommunen forskutterer. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel: Antall lyspunkt: Antall lyspunkt langs fylkes-/riksveier. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.