Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km

Indikatoren viser kommunenes brutto driftsutgifter i kr per kilometer kommunal vei og gate (funksjon 332). Brutto driftsutgifter: Kommunens totale driftsutgifter til kommunal vei og gate. Datakilde: Kommuneregnskapet. Kommunale veier og gater: Samlet lengde av kommunale veier og gater. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.