Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr)

Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger: Kommunens totale driftsutgifter ekskl. avskrivinger til kommunal vei og gate per km (funksjon 332). Datakilde: Kommuneregnskapet. Kommunale veier og gater: Samlet lengde av kommunale veier og gater. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.