Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger

Indikatoren viser antall reiser (buss, fylkesveiferger, båtruter, trikk, bybane og T-bane) per 1 000 innbygger. Reiser: Antall tilskuddsberettigede påstigninger. Datakilde: KOSTRA-skjema 50 Samferdsel i fylkeskommuner. Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.