Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger

Indikatoren viser antall brukere av transportordningen for funksjonshemmede (funksjon 733) per 1 000 innbyggere. Antall brukere: Funksjonshemmede og andre bevegelseshemmede. Datakilde: KOSTRA-skjema 50 Samferdsel i fylkeskommuner. Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.