Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser

Indikatoren viser andelen skolereiser av alle reiser for transportformene buss (funksjon 730), fylkesveiferger (funksjon 731), båtruter (funksjon 732) og trikk, bybane og T-bane (funksjon 734). Skolereiser: Antall skyssberettigede elever i grunnskolen og den videregående skolen. Datakilde: KOSTRA-skjema 50 Samferdsel i fylkeskommuner. Alle reiser: Antall tilskuddsberettigede påstigninger for transportformene buss, fylkesveiferger, båtruter og trikk, bybane og T-bane. Datakilde: KOSTRA-skjema 50 Samferdsel i fylkeskommuner.