Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i kommunen

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i kommunen