Kommunale vedtak som ble opphevet av statsforvalteren, og returnert til kommunen for ny behandling

Kommunale vedtak som ble opphevet av fylkesmannen, og returnert til kommunen for ny behandling