Kommunale vedtak som ble omgjort av statsforvalteren

Kommunale vedtak som ble omgjort av fylkesmannen