Kommunale vedtak som ble stadfestet av statsforvalteren

Kommunale vedtak som ble stadfestet av fylkesmannen