Kommunale vedtak som ikke ble opprettholdt av statsforvalteren

Kommunale vedtak som ikke ble opprettholdt av fylkesmannen