Kommunale vedtak behandlet av statsforvalteren i alt

Kommunale vedtak behandlet av fylkesmannen i alt