Ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår

Antall ungdommer under 21 år som er i utdanning og/eller arbeid skoleåret etter at de ble tilmeldt oppfølgingstjenesten (OT). Alder ved utgangen av regnskapsåret. For regnskapsåret 2019, registreres ot-tall i juni skoleåret 2018/2019. Utdannings- og sysselsettingsstatus registreres skoleåret etter, for regnskapsåret 2019 henholdsvis 1. oktober 2019 og 4 kvartal 2019. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Registerbasert Sysselsettingsstatistikk, VIGO