Ungdommer som tilmeldes OT

Antall ungdommer som var tilmeldt oppfølgingstjenesten (OT) forrige skoleår (fom 1.august tom 15.juni), etter OT-fylke. For regnskapsåret 2019, er ot-tall registrert i juni skoleåret 2018/2019. Ungdommene som utgjør målgruppen til OT, er ungdom under 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid. Alder ved utgangen av regnskapsåret. Kilde: Utdanningsdirektoratet