Ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår

Andel av ungdommer under 21 år som ble tilmeldt oppfølgingstjenesten (OT) og som var i utdanning og/eller arbeid neste skoleår. Alder ved utgangen av regnskapsåret. For regnskapsåret 2019, registreres ot-tall i juni skoleåret 2018/2019. Utdannings- og sysselsettingsstatus registreres skoleåret etter, for regnskapsåret 2019 henholdsvis 1. oktober 2019 og 4 kvartal 2019. Teller: Antall ungdommer som er i utdanning og/eller arbeid skoleåret etter at de ble tilmeldt oppfølgingstjenesten (OT). Nevner: Antall ungdommer som var tilmeldt oppfølgingstjenesten (OT) forrige skoleår. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Registerbasert Sysselsettingsstatistikk, VIGO.