Gebyr for privat forslag til reguleringsplan

Gebyr for privat forslag til reguleringsplan