Gebyr for opprettelse av grunneiendom

Gebyr for opprettelse av grunneiendom