Elever per kommunal skole

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall elever per kommunal grunnskole (gjennomsnittlig skolestørrelse, målt i elevtall). Gjennomsnittlig antall elever per kommunal skole = (Antall elever i kommunale/interkommunale grunnskoler)/(Antall kommunale/interkommunale grunnskoler) Teller = Antall elever i kommunale/interkommunale grunnskoler. Nevner = Antall kommunale/interkommunale grunnskoler. Kilde: www.gsi.udir.no