Avtalte årsverk

Avtalte årsverk inkluderer foreldrepermisjoner og lange sykefravær. Variabelen er beregnet ut fra stillingsprosent i den uka 16. november treffer. 50 prosent stilling gir et halvt årsverk, 100 prosent stilling gir ett årsverk osv. Stillingsprosent er det man har avtalt å arbeide ifølge arbeidskontrakten. Arbeidsgiver skal ved rapportering ikke ta hensyn til merarbeid, overtid eller ulike typer fravær eller om timene er betalt eller ikke. Informasjon om stillingsprosent er basert på det som er rapportert til a-ordningen.