Avtalte årsverk av psykologer innen kommunale helse- og omsorgstjenester

Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Avtalte årsverk for psykologer ansatt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. (KOSTRA funksjon 232,233, 234, 241, 253, 254, 256). Data er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk basert på A-ordningen. Psykolog er her definert som en person som har gjennomført profesjonsstudiet i psykologi og har offentlig godkjent autorisasjon.