Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere

Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere. Data er hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.