Befolkning 18-66 år

Befolkning 18-66 år per 31.12.