Avtalte årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid (helse og sosial)

Variabelen viser høyskoleutdannet personell i kommunal virksomhet med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB).