Avtalte årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial)

Viser høyskoleutdannet personell i kommunal virksomhet med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. Data er hentet fra a-ordningen (avtalte årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB).