Avtalte årsverk av psykiatriske sykepleiere innen kommunale helse- og omsorgstjenester

Variabelen viser samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere innen kommunale helse- og omsorgstjenester