Andel netto driftsutgifter til tilbud for personer med rusproblemer

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243), av netto driftsutgifter til sosialtjenester (funksjon FGK12a). FGK12a inkluderer funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblem og funksjon 281 Ytelse til livsopphold