Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §6 i forskriften

Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §6 i forskriften