Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §5a i forskriften

Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §5a i forskriften