Innvilget dispensasjon til motorferdel i utmark i alt

Innvilget dispensasjon til motorferdel i utmark i alt