Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §6 i loven

Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §6 i loven