Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §5 i forskriften

Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §5 i forskriften