Avslått dispensasjonssøknad om motorferdsel i utmark

Avslått dispensasjonssøknad om motorferdsel i utmark