Fergesamband

En fergestrekning er en strekning mellom to fergekaier der det er lagt til rette for å reise med ferge. Et fergesamband kan ha to eller flere stoppesteder, oftest trafikkert med samme fartøy. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.